Q4 Persoonlijke Waarden Profiel

Het Q4 Persoonlijke Waarden Profiel geeft inzicht in het waarom van je handelen.

  • Wat vind je belangrijk?
  • Waar geloof je in?
  • Wat is je reactie op bepaalde situaties?
  • Wat is voor jou ‘goed’ of ‘fout

Vergroot je kennis

Dit Q4 Persoonlijke Waarden Profiel vergroot de kennis van persoonlijke waarden en overtuigingen die in ons verankerd zijn. Vaak gaan we ervan uit dat mensen om ons heen op een zelfde manier in het leven staan. We nemen aan dat we basiswaarden met elkaar delen, dat we hetzelfde belangrijk vinden. Mensen kunnen echter wezenlijk van elkaar verschillen als het gaat om waarden en overtuigingen. Specifieke aandacht wordt besteed aan het bevorderen van onderling begrip en het inzichtelijk maken van het verband tussen onze persoonlijke waarden en ons handelen.

Gedrevenheid

Het Q4 Persoonlijke Waarden Profiel is gebaseerd op het TICS model van Morris Massey en beschrijft welke combinatie van doelen en middelen onze waarden bepalen. De bepaling van het waarden patroon is een moment opname, bepaald door de mate van persoonlijke of gezamenlijke gedrevenheid. De score kan veranderen in de loop van de tijd, afhankelijk van levensfase en opgedane ervaringen, van ik naar wij-gericht, en alle fasen er tussen in.

Vier waardenpatronen/perspectieven

  • Type I: Zorgt voor zichzelf. Neemt het heft in eigen hand. Vindt vrijheid belangrijk en doet graag dingen op eigen wijze. Ziet het leven als een uitdaging en is gericht op zelfbehoud.
  • Type II: Streeft naar persoonlijk welzijn. Het liefst in overeenstemming met anderen. Zoekt bevestiging, is optimistisch en ziet het leven als een palet van mogelijkheden.
  • Type III: Is gericht op verantwoordelijkheden en loyaliteit. Wil een bijdrage leveren. Streeft naar sociaal respect van de groep om zich heen. Ziet het leven als een test en gelooft in gezamenlijkheid.
  • Type IV: Streeft naar innerlijke harmonie. Is gericht op verantwoordelijkheden en rechten. Wat is het beste voor de ander en voor mij? Ziet het leven als een zoektocht en beschikt over een grote dosis idealisme.

Het Q4 Persoonlijke Waarden Profiel meet de intensiteit van de verschillende typen waarden perspectieven/patronen.