Q4 Persoonlijke Interesses Profiel

Het Q4 Persoonlijke Interesses Profiel geeft inzicht in wat belangrijk is voor een persoon.

  • Wat is de mate van continuïteit van deze medewerker op de lange termijn?
  • Wordt het werkplezier nadelig/positief beïnvloedt door de interesses?
  • Sluiten de interesses aan op de loopbaanontwikkeling?
  • Wat is de performance op lange termijn in deze functie?
  • Welke opleidingskeuze sluit aan bij de natuurlijke energie van deze medewerker?

Vergroot je kennis

Het Q4 Persoonlijke Interesses profiel vergroot de kennis van persoonlijke interesses en passies op zowel werk als privé gebied. Het is van belang interesses te begrijpen.

Het is opmerkelijk dat gelijkgestemde eenvoudiger met elkaar communiceren, het voelt comfortabel en verloopt als vanzelf. Twee even getalenteerde personen kunnen voor het uitvoeren van een zelfde functie sterk verschillen in de mate van motivatie en/of passie. Dit heeft zeer veel invloed op de performance en continuïteit op de lange termijn.

Inspiratie

Interesses en passies bepalen onze kijk op de wereld. Deze vormen ons leven met betrekking tot keuzes en beslissingen die we nemen. Het aanspreken van deze passies heeft een positieve invloed op onze intrinsieke motivatie. Mensen met verschillende interesses prefereren andere levensstijlen. Als je weet wat mensen interesseert kun je ze beter inspireren. Werken binnen hun interesses geeft positieve energie, voldoening en een richting voor persoonlijke en carrière ontwikkeling.

Motivatie

Met de Q4 Persoonlijke Interesses Analyse weet je wat iemand motiveert op basis van passies en voorkeuren waarmee houding positief wordt beïnvloedt. Q4 Profiles gaat uit van zelfmotivatie van personen en geeft hiermee een handvat voor continuïteit en prestatie op de langere termijn. Daarnaast geeft het richting bij het invullen van loopbaanvraagstukken, opleidingskeuzes en werkplezier/functie effectiviteit. Deze benadering zorgt voor meer effectieve energie in de uitvoering van functies, meer creativiteit en minder ziekteverzuim binnen organisaties.