Wat is DISC?

Het DISC model brengt voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in kaart. DISC vergroot de kennis van gedrag, helpt communicatie conflicten oplossen en vermijden, vergroot individuele effectiviteit binnen organisaties en stimuleert het benutten van talenten. Daarnaast bevordert DISC de onderlinge teamcohesie wat resulteert in betere prestaties.

DISC

DISC model

Het DISC model bestaat uit 4 verschillende hoofdstijlen (D,I,S, en C) en is krachtig door zijn eenvoud. Het DISC model geeft inzicht in communicatievoorkeuren en is veelzijdig toepasbaar. Hieronder een overzicht van de basis kenmerken van de verschillende typen.

  • Dominant extravert en controlerend direct, gedreven, prestatiegericht, hoog tempo, neemt leiding.
  • Interactief extravert en relaterend hartelijk, enthousiast, prater, impulsief, verbaal.
  • Stabiel introvert en relaterend betrokken, vriendelijk, attent, teamplayer, harmonie, gesloten.
  • Consciëntieus introvert en controlerend denker, observator, afwachtend, precies, gesloten, privacy.

Gedrag

Gedrag van mensen is voorspelbaar en te vatten in gewoonte patronen. Een hoofdstijl (primair) en een steunstijl (secundair) vormen de basis van de communicatie voorkeuren.

  • Extraverte mensen (D & I) zeggen wat ze te zeggen hebben, ze nemen vaak initiatief. Zij zijn direct in hun benadering en hebben impulsen van buitenaf nodig.
  • Introverte mensen (C & S) daarentegen spreken zich liever niet uit en luisteren. Zij richten hun energie op hun innerlijke wereld. Hun houding is vaak afwachtend. Hun benadering is dan ook indirect.
  • Controlerende mensen (D & C) richten zich op dingen doen en resultaten behalen. Het handelen is rationeel en gericht op het controleren van de omgeving.
  • Relaterende mensen (S & I) richten zich op relaties met anderen. Zij laten zich meer leiden door hun emotie.